קייטרינג לאירוע | ניצן יקיר

ניהול floor

וגם סטודנטית לעבודה סוציאלית.